Spør om dato

Du kan du sende oss en forespørsel om leie av våre lokaler til post@tonsenhagenvelhus.no. Oppgi hvilken sal du er interessert i og om du ønsker kjøkken.

Husk å oppgi ønsket dato, navn og din epostadresse.

Avtale om leie er bindende først når leiekontrakt er undertegnet av begge parter.

Covid-19: Vi følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger og pålegg fra myndighetene. Leietaker er ansvarlig for at smittevernreglene følges.