Spør om dato

Du kan du sende oss en forespørsel om leie av våre lokaler til post@tonsenhagenvelhus.no. Oppgi hvilken sal du er interessert i og om du ønsker kjøkken.

Husk å oppgi ønsket dato, navn og din epostadresse.

Avtale om leie er bindende først når leiekontrakt er undertegnet av begge parter.

Vi kan ikke ta i mot bestillinger på under fem personer. Vi vil holder stengt til Corona-smitte er over. Følg med oss!