Spør om dato

Du kan du sende oss en forespørsel om leie av våre lokaler til post@tonsenhagenvelhus.no. Oppgi hvilken sal du er interessert i og om du ønsker kjøkken.

Husk å oppgi ønsket dato, navn og din epostadresse.

Avtale om leie er bindende først når leiekontrakt er undertegnet av begge parter.

På grunn av smittesituasjonen kan vi kun ta bestillinger for inntil 26 personer. Leietaker er ansvarlig for at smittevernreglene følges.