Saler og priser Bestilling/forespørsel
Forside
Spør om dato

Du kan du sende oss en forespørsel om leie av våre lokaler til post@tonsenhagenvelhus.no. Oppgi hvilken sal du er interessert i og om du ønsker kjøkken.

Husk å oppgi ønsket dato, navn og din epostadresse.

Avtale om leie er bindende først når leiekontrakt er undertegnet av begge parter.
Tonsenhagen velhus, Selvbyggerveien 102b, Oslo - tel 22 65 81 69. Epost: post@tonsenhagenvelhus.no
Kontortid: tirsdag kl 11 - 14.30 og kl 18 - 20, onsdag kl 11 - 14.30. Juli stengt.